anh tin bai
anh tin bai

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; nghiên cứu, học tập, quán triệt chuyên đề Học tập và làm theo Bác năm 2024

Ngày 24/4, tại Trung tâm Văn hóa và Thể thao xã tổ chức hội nghị trực tuyến  triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng”; nghiên cứu, quán triệt, triển khai chuyên đề năm 2024: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hành dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân”.

                   Tại điểm cầu tỉnh có các đồng chí: Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí nguyên Thường trực Tỉnh ủy; Ủy viên Ban TVTU; Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; Bí thư các Đảng bộ trực thuộc tỉnh; lãnh đạo các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh. Tại điểm cầu xã Liêm Hải dự hội nghị có các đồng chí: Vũ viết Tuy- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã, đ/c Lê Mạnh Cường- Phó bí thư TT Đảng ủy, Đ/c Nguyễn Văn Tuấn- Phó bí thư Đảng ủy- Chù tịch UBND xã, các đồng chí TT Đảng ủy, Lãnh đạo UBND, Lãnh đạo UBMTTQ xã, các đồng chí cấp ủy chi bộ các thôn và  hơn 400 đảng viên xã Liêm Hải đã về tham dự hội nghị trực tuyến.

                 Giáo sư, Tiến sĩ Phùng Hữu Phú, nguyên Ủ y viên BCH Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương trực tiếp truyền đạt các nội dung quan trọng của hội nghị.

                 Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Gia Túc nêu rõ, Chủ tịch Hồ Chí Minh- vị lãnh tụ thiên tài của Đảng, dân tộc, Người Thầy vĩ đại của Cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Người chiến sĩ cộng sản quốc tế mẫu mực, Danh nhân Văn hóa thế giới; Người đã đi xa nhưng di sản của Người để lại cho Đảng ta, nhân dân ta vô cùng đồ sộ và quý giá, đó là tư tưởng Hồ Chí Minh, thời đại Hồ Chí Minh, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hành dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân là một nội dung cơ bản trong tư tưởng Hồ Chí Minh, là mục tiêu, động lực của cách mạng, là lý tưởng, khát vọng cao đẹp của Người để tiến lên xây dựng một xã hội tốt đẹp, xã hội chủ nghĩa. Từ việc đánh giá cao vai trò của nhân dân, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh đến trách nhiệm của Đảng, Nhà nước trong việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân… Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh và quan điểm chỉ đạo của Đảng, trong quá trình lãnh đạo cách mạng, tỉnh Nam Định luôn chú trọng thực hành dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân và đã đạt được những thành tựu quan trọng. Mọi chủ trương, chính sách của tỉnh đều nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Cùng với lãnh đạo phát triển kinh tế, Đảng bộ tỉnh thường xuyên quan tâm thực hiện các chính sách an sinh xã hội thông qua việc xóa đói giảm nghèo, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, trợ giúp xã hội, tạo mọi điều kiện để người dân được hưởng thụ nhiều hơn về văn hóa, y tế và giáo dục, bảo đảm an ninh, an toàn…

                 Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, nhân dịp kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 - 3-2-2024), Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng có bài viết: “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng”. Bài viết của Tổng Bí thư có ý nghĩa đặc biệt sâu sắc, tâm huyết, trí tuệ với tầm nhìn chiến lược cả về tư tưởng, lý luận và thực tiễn, được toàn Đảng, toàn dân ủng hộ, đón nhận, được bạn bè quốc tế trân trọng, đánh giá cao. Toàn bộ đường lối chiến lược, sách lược của Đảng đã được thể hiện trong bài viết có giá trị như kim chỉ nam trong quá trình phát triển tư duy và hoạt động thực tiễn của Đảng ta; khơi dậy niềm tự hào về Đảng, Bác Hồ và dân tộc Việt Nam; tăng cường niềm tin đối với sự lãnh đạo của Đảng và tương lai tươi sáng của đất nước cũng như nêu cao hơn nữa trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong toàn hệ thống.

               Tại hội nghị, Giáo sư, Tiến sĩ Phùng Hữu Phú đã truyền đạt những nội dung cốt lõi bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng”; quán triệt, triển khai chuyên đề năm 2024: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hành dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân”. Theo đó đã cung cấp nhiều nội dung mới liên quan đến tình hình thế giới, trong nước, gắn với hoạt động của tỉnh Nam Định; khẳng định những nỗ lực, thành tựu to lớn của Đảng ta, đất nước ta, nhân dân ta, nhất là từ sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đến nay; đồng thời đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh Nam Định với quyết tâm thực hiện mục tiêu sớm trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước vào năm 2030.

                 Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trân trọng cảm ơn Giáo sư, Tiến sĩ Phùng Hữu Phú, nguyên Ủy viên BCH Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương đã truyền đạt những nội dung rất quan trọng của hội nghị. Đồng chí đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ tỉnh triển khai thực hiện nghiêm các kế hoạch của Ban TVTU; sự chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy; vận dụng sáng tạo, cụ thể hóa các nội dung đã được quán triệt, học tập vào thực tiễn cuộc sống, góp phần xây dựng quê hương Nam Định ngày càng giàu đẹp, văn minh./. 

    Một số hình ảnh hội nghị:

anh tin bai

 

anh tin bai

 

anh tin bai

 

anh tin bai

 

anh tin bai