anh tin bai
anh tin bai

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
SƠ KẾT CÔNG TÁC MẶT TRẬN 6 THÁNG ĐẦU NĂM, TRIỂN KHAI PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2023

Ngày 06/7/2023, Uỷ ban Mặt trận tổ quốc xã Liêm Hải tổ chức sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Về dự đại hội có các đồng chí lãnh đạo Mặt trận tổ quốc huyện, Lãnh đạo Đảng uỷ, HĐND, UBND xã, các đồng chí trưởng các ban ngành đoàn thể của xã cùng 10 đồng chí đại diện ban công tác mặt trận cơ sở của 10 thôn.

Những tháng đầu năm 2023, MTTQ xã và các tổ chức thành viên đã tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của huyện và địa phương; qua đó nâng cao nhận thức của nhân dân, tự giác thực hiện góp phần tăng cường đồng thuận xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã.

Vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước chào mừng kỷ niệm ngày lễ lớn của đất nước, tích cực tham gia cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới – đô thị văn minh”, thực hiện có hiệu quả công tác an sinh xã hội, chăm sóc Hội Người cao tuổi, chăm lo đời sống cho các đối tượng chính sách người có công với cách mạng, người nghèo, người gặp hoàn cảnh khó khăn.

Quan tâm, tạo điều kiện để tổ chức tốt các hoạt động tôn giáo thuần túy; giữ mối quan hệ chặt chẽ với các tổ chức, các chức sắc tôn giáo theo quy định pháp luật.

Thực hiện tốt nhiệm vụ Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội tham gia xây dựng Đảng, chính quyền.

Tích cực tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền thực hiện tốt các quy định của địa phương, các tổ chức thành viên, các Ban công tác Mặt trận cơ sở tích cực vận động nhân dân tham gia cuộc vận động chung sức xây dựng nông thôn mới, góp phần thực hiện tốt chương trình xây dựng xã nông thôn mới nâng cao và hướng đến đạt xã NTM kiểu mẫu.

Khối đại đoàn kết trên địa bàn xã được giữ vững, quyền làm chủ của nhân dân được phát huy, các ý kiến, kiến nghị của nhân dân gửi đến MTTQ xã được tiếp nhận và phối hợp giải quyết theo pháp luật. Hoạt động của Ủy ban MTTQ xã và các Ban công tác Mặt trận cơ sở dần được đổi mới sâu sát cơ sở, hoạt động tuyên truyền hiệu quả, ngày càng phát huy vai trò vị thế của MTTQ trong hệ thống chính trị ở địa phương. Bên cạnh những kết quả đạt được cũng còn nhiều hạn chế cần khắc phục như:

 và những phương hướng nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm. Kết thúc hội nghị các đồng chí trong ban thường vụ MTTQ xã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của các đồng chí đại diện lãnh đạo MTTQ huyện, đ/c lãnh đạo xã và lắng nghe các ý kiến đóng góp tham luận của các đ/c Trưởng  ban mặt trận cơ sở.

Một số hình ảnh hội nghị: