anh tin bai
anh tin bai

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
HỘI NGHỊ TIẾP XÚC CỬ TRI TRƯỚC KỲ HỌP THỨ BẢY HĐND XÃ, KHOÁ XVII, NHIỆM KỲ 2021-2026

Thực hiện Kế hoạch số 10/KH-HĐND, ngày 18/5/2023 của HĐND xã về tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ Bảy của HĐND xã Liêm Hải khoá XVII, nhiệm kỳ 2021-2026. Kế hoạch số 04/2023-KH-MT ngày 27 tháng 5 năm 2023 về việc Tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ Bảy của HĐND xã Liêm Hải khoá XVII, nhiệm kỳ 2021-2026.

          Ngày 9/6/2023 ban MTTQ xã phối hợp với Thường trực HĐND và Trưởng ban công tác mặt trận cơ sở tổ chức lấy ý kiến , kiến nghị của cư tri về vấn đề phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng an ninh và nội dung, chương trình kỳ họp HĐND xã.

          Về dự hội nghị về phía đại biểu lãnh đạo xã: Thường trực Đảng uỷ, HĐND, lãnh đạo UBND xã, Ban thường trực Uỷ ban MTTTQ xã.

          Đại biểu thôn: Các vị đại biểu HĐND xã trúng cử tại tổ bầu cử, Bí thư, cấp uỷ, trưởng thôn, Trưởng ban CTMT ở khu dân cư, các thành viên Ban công tác Mặt trận và các vị đại biểu đại diện cử tri thôn.

          Địa điểm tổ chức hội nghị: Tại 7 điểm tiếp xúc cử tri của Nhà văn hoá thôn

Nội dung, chương trình hội nghị:

          - Đại biểu HĐND xã  báo cáo với cử tri  thông báo chương trình, nội dung, chương trình kỳ họp thứ bảy HĐND xã khoá XVII, nhiệm kỳ 2021-2026

          - Báo cáo tóm tắt tình hình nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

          - Báo cáo kết quả của kỳ họp thứ Sáu HĐND xã khoá XVII, nhiệm kỳ 2021-2026

          - Báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ Sáu HĐND xã đến nay

          - Đại biểu cử tri phát biểu ý kiến, Đại diện HĐND xã tiếp thu giải trình các nội dung ý kến của cử tri quan tâm.

          Một số hình ảnh của hội nghị: