anh tin bai
anh tin bai

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
CÁC HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG 93 NĂM NGÀY THÀNH LẬP MẶT TRẬN DÂN TỘC THỐNG NHẤT VIỆT NAM- NGÀY TRUYỀN THỐNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM ( 18/11/1930-18/11/2023)

Ngày hội Đại đoàn kết (18-11) hằng năm là dịp để ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - nay là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng, phát huy tinh thần yêu nước và sức mạnh khối Đại đoàn kết toàn dân. Nhân dịp Ngày hội để tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; không ngừng mở rộng dân chủ xã hội chủ nghĩa, phát huy quyền làm chủ của nhân dân; đẩy mạnh các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước. Qua đó đã góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của đại đoàn kết dân tộc đối với dân tộc, đất nước, từ đó đã góp phần khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, thống nhất của dân tộc ta được vun đắp qua hàng ngàn năm lịch sử.

Việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết ở khu dân cư qua hằng năm được tổ chức rộng khắp, năm 2023 đã có 10/10 KDC trong toàn xã tổ chức. Thông qua tổ chức Ngày hội, đã góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về vai trò chủ thể của nhân dân đối với việc thực hiện các nhiệm vụ cũng như sự phát triển của địa phương. Nhân dân đã tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do Mặt trận, đoàn thể và địa phương phát động. Từ trong các phong trào thi đua yêu nước, đã xuất hiện nhiều cách làm hay, mô hình sáng tạo trong phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập và đời sống, tham gia xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, phát huy truyền thống hiếu học, phát triển sự nghiệp giáo dục; chăm sóc sức khỏe nhân dân; chăm lo đời sống các gia đình chính sách; giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai