Tổng số: 42
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
41/QĐ-UBND 23/04/2024 Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2024
Lượt xem: 10
Tải về
06/QĐ-UBND 31/01/2024 Quyết định công bố kết quả hệ thống hóa văn bản QPPL kỳ 2019 - 2023
Lượt xem: 30
Tải về
127/QĐ-UBND 30/09/2022 Kiện toàn Hội đồng Nghĩa vụ quân sự
Lượt xem: 120
Tải về
23/2022/QĐ-UBND 11/08/2022 về việc ban hành tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Nam Định giai đoạn 2021 - 2025
Lượt xem: 145
Tải về
114/QĐ-UBND 11/08/2022 Tổ hoà giải thôn Hải Lộ Thượng
Lượt xem: 96
Tải về
115/QĐ-UBND 11/08/2022 Tổ hoà giải thôn Trừng Hải
Lượt xem: 107
Tải về
113/QĐ-UBND 11/08/2022 Tổ hoà giải thôn Nam Thành
Lượt xem: 92
Tải về
112/QĐ-UBND 11/08/2022 Tổ hoà giải thôn Lịch Đông
Lượt xem: 78
Tải về
110/QĐ-UBND 11/08/2022 Tổ hoà giải thôn Hải Lộ cự 2
Lượt xem: 101
Tải về
111/QĐ-UBND 11/08/2022 Tổ hoà giải thôn Thần Lộ
Lượt xem: 88
Tải về
12345