Tổng số: 10
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
07/BC-UBND 11/03/2024 Báo cáo kết quả cải cách hành chính quý 1-2024
Lượt xem: 50
Tải về
81/BC-UBND 31/12/2023 Báo cáo kết quả và đề nghị công nhận xã Liêm hải đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023
Lượt xem: 75
Tải về
26/BC-UBND 15/06/2023 Báo cáo kiểm soát TTHC quý II-2023
Lượt xem: 79
Tải về
22/BC-UBND 09/06/2023 Báo cáo cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2023
Lượt xem: 83
Tải về
07/BC-UBND 15/03/2023 báo cáo kiểm soát thủ tục hành chính quý I-2023
Lượt xem: 106
Tải về
04/BC-UBND 09/03/2023 Báo cáo cải cách hành chính quý I-2023
Lượt xem: 93
Tải về
36/BC-UBND 27/10/2022 Báo cáo tình hình thực hiện quy chế mẫu
Lượt xem: 116
Tải về
32/BC-UBND 12/09/2022 Báo cáo cải cách hành chính quý III
Lượt xem: 100
Tải về
21/BC-UBND 10/06/2022 báo cáo cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2022
Lượt xem: 103
Tải về
07/BC-UBND 10/03/2022 báo cáo cải cách hành chính quý 1/2022
Lượt xem: 119
Tải về