Tổng số: 35
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
522/UBND-NV 15/05/2024 Triển khai thực hiện nghi jđịnh 28/2024/NĐ-Cp ngày 06/3/2024 của Chính phủ
Lượt xem: 11
Tải về
495/UBND-NV 20/06/2023 niêm yết công khai danh sách Công an viên được hưởng chế độ trợ cấp một lần theo Nghị định 73/2009/NĐ-CP
Lượt xem: 85
Tải về
09/KH-UBND 18/11/2022 Kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ năm 2022
Lượt xem: 129
Tải về
04/KH-HĐNVQS 05/10/2022 Kế hoạch khám tuyển quân sự năm 2023
Lượt xem: 112
Tải về
37/HD-PNV 01/04/2022 Hướng dẫn bầu trưởng thôn nhiệm kỳ 2021 - 2026
Lượt xem: 96
Tải về
33/KH-UBND 14/04/2022 Kế hoạch tiêm phòng cho trẻ 5 - 11 tuổi
Lượt xem: 126
Tải về
63/2021/NQ-HĐND 02/12/2021 Nghị quyết số 63/2021/NQ-HĐND ngày 02/12/2021 của HĐND tỉnh Nam Định về việc sắp xếp, sáp nhập, đổi tên thôn (xóm), tổ dân phố và hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn (xóm), tổ dân phố dôi dư sau sáp nhập thôn (xóm), tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Nam Định;
Lượt xem: 151
Tải về
278/QĐ-UBND 25/11/2021 QUyết định thiết lập vùng cách ly
Lượt xem: 137
Tải về
thông báo 25/11/2021 đánh giá cấp độ dịch
Lượt xem: 149
Tải về
69/KH-UBND 08/10/2021 Tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ 2022
Lượt xem: 127
Tải về
1234