Thông báo dự kiến nội dung chương trình Kỳ họp thứ Chín HĐND xã khóa XVII nhiệm kỳ 2021- 2026
Số ký hiệu văn bản 09/TB-HĐND
Ngày ban hành 15/05/2024
Ngày hiệu lực 15/05/2024
Trích yếu nội dung Thông báo dự kiến nội dung chương trình Kỳ họp thứ Chín HĐND xã khóa XVII nhiệm kỳ 2021- 2026
Hình thức văn bản Công văn
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Kinh tế
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm Kế hoạch tổ chức kỳ họp.pdf
Thông báo nội dung chương trình kỳ họp thứ 9 HĐND.pdf