Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2024
Số ký hiệu văn bản 41/QĐ-UBND
Ngày ban hành 23/04/2024
Ngày hiệu lực 23/04/2024
Trích yếu nội dung Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2024
Hình thức văn bản Quyết định
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Văn hóa
Người ký duyệt Nguyễn Văn Tuấn
Tài liệu đính kèm quyết định thành lập đoàn kiểm tra 07-May-2024 08-30-09.pdf