tuyên truyền và tham gia cuộc thi tìm hiểu pháp luật về căn cước ,định danh và xác thực điện tử của Việt Nam
Số ký hiệu văn bản 2086/TCTĐA06
Ngày ban hành 26/04/2024
Ngày hiệu lực 26/04/2024
Trích yếu nội dung tuyên truyền và tham gia cuộc thi tìm hiểu pháp luật về căn cước ,định danh và xác thực điện tử của Việt Nam
Hình thức văn bản Công văn
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Chính trị
Người ký duyệt PGĐ Công an tỉnh Đại tá Phan Thị Loan
Tài liệu đính kèm CV_CAT_2086_23042024_TuyenTruyenVaThamGiaCuocThiTimHieuPLVeCCDinhDanhVaXacThucDienTu.signed.pdf