Báo cáo kết quả và đề nghị công nhận xã Liêm hải đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023
Số ký hiệu văn bản 81/BC-UBND
Ngày ban hành 31/12/2023
Ngày hiệu lực 31/12/2023
Trích yếu nội dung Báo cáo kết quả và đề nghị công nhận xã Liêm hải đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023
Hình thức văn bản Báo cáo
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Văn hóa
Người ký duyệt CT: Nguyễn Văn Tuấn
Tài liệu đính kèm bao-cao-ket-qua-va-de-nghi-cong-nhan-xa-Liem-hai-dat-chuan-tiep-can-phap-luat-nam-2023.pdf