Thông báo đánh giá, xếp loại công chức năm 2023
Số ký hiệu văn bản 28/TB-UBND
Ngày ban hành 06/12/2023
Ngày hiệu lực 08/12/2023
Trích yếu nội dung Thông báo đánh giá, xếp loại công chức năm 2023
Hình thức văn bản Thông báo
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Chính trị
Người ký duyệt CT: Nguyễn Văn Tuấn
Tài liệu đính kèm Thong-bao-danh-gia-phan-loai-cong-chuc-nam-2023.pdf